Maak kennis met mij en je ziet een enthousiaste en positief ingestelde professional. Met mijn organisatiesensitiviteit weet ik snel hoe hazen lopen en dat helpt bij het verbinden en in beweging krijgen van mensen. Ik zie altijd kansen en mogelijkheden. Oud-opdrachtgevers roemen vooral mijn veelzijdigheid: van strategisch advies op boardniveau tot en met het organiseren van communicatiekracht. Ik ben resultaatgericht, waarbij ik de verschillende belangen goed in het oog houd, maar soms ook gewoon even doorzet als dat nodig is. Ik geloof daarbij in het belang van tweerichtingcommunicatie tussen leiders en werkvloer. Alleen als deze twee op elkaar zijn afgestemd en iedereen zich gehoord voelt, kunnen leiders gefundeerd de juiste strategische keuzes maken. Met eindeloos draagvlak in eigen organisatie en bestaansrecht daarbuiten.  

Organisatiesensitieve adviseur strategische communicatie 

Mede door de vele interimopdrachten in het verleden is mijn ervaring breed te noemen. Dat heeft als voordeel dat ik in allerlei organisaties en branches lessen heb geleerd die ik meeneem naar een volgende opdrachtgever. Het heeft ook gezorgd dat ik me nieuwe werkzaamheden of processen snel eigen maak. Bij vele opdrachten is er geen tijd voor een inwerkprogramma, spring ik gewoon op de rijdende trein. En natuurlijk laat ik graag snel zien wat mijn meerwaarde is. 

Voor een groot project, training of interim advies

Ik ben tussen de 8 en 32 uur beschikbaar voor project-, trainings- of adviesopdrachten. Hoe flexibeler de insteek van de opdrachtgever wat betreft plaats en tijd van het uit te voeren werk, hoe meer ruimte er is in uren. Afhankelijk van de zwaarte en omvang van de opdracht en de te reizen afstanden stemmen we gezamenlijk een uurtarief af.