Agile is geen methodiek, maar een mindset


In de transitie naar agile werken, speelt coaching een cruciale rol, vooral wanneer teams en afdelingen, zoals marketing en communicatie, voor het eerst kennismaken met agile principes. Mijn ervaring in het begeleiden van deze teams heeft me geleerd dat de grootste uitdaging niet zozeer ligt in het aanleren van nieuwe methodieken, maar in het cultiveren van een agile mindset. Deze mindset is fundamenteel voor afdelingen die opereren tussen reeds agile werkende teams. Het gaat om een fundamentele verschuiving van hoe projecten worden aangepakt, van rigide planning naar flexibiliteit, en van silo-denken naar cross-functionele samenwerking.

Een veelvoorkomende observatie is het management dat van hun teams verwacht dat ze agile werken, terwijl ze zelf vasthouden aan traditionele werkmethoden. Mijn aanpak richt zich op het overbruggen van deze kloof, door niet alleen teams te coachen in agile principes, maar ook leidinggevenden te begeleiden naar het omarmen van deze aanpak voor zichzelf. Het doel is om een omgeving te creëren waarin continue verbetering, aanpassingsvermogen, en transparantie niet alleen gewaardeerd worden, maar ook worden beoefend op elk niveau van de organisatie. 

De voordelen van een agile aanpak zijn aanzienlijk, maar ze zijn het meest effectief wanneer de focus ligt op de onderliggende waarden en principes, in plaats van strikt op de tools en processen. Agile werken bevordert snelheid en flexibiliteit, waardoor teams beter kunnen inspelen op veranderingen en klantbehoeften. Het stimuleert bovendien een cultuur van open communicatie en samenwerking, waarin feedback en leren centraal staan. Door agile principes te omarmen, niet als een set regels maar als een manier van denken, kunnen teams en hun leiders de ware potentie van agile werken ontgrendelen en een dynamische, responsieve organisatiecultuur creëren. Het inpassen van een framework om agile teams te kunnen schalen is pas echt succesvol als de mindset klopt.