Mijn werkervaring op gebied van verandercommunicatie

Binnen organisaties gebeurt veel. Sterke interne communicatie kan echt bijdragen aan verbeterde prestaties en meer betrokken, verbonden en dus tevreden medewerkers. Dat zijn randvoorwaarden bij een succesvolle verandering. Op het moment dat men van elkaar weet wat er speelt, snapt waarom zaken gaan zoals ze gaan (en waarom ze dus wellicht 'anders' moeten), wie waarmee bezig is en wat iedereen beweegt (en verbindt), dan ben je op de juiste weg.

Personeels- en verhuiscommunicatie

Eerder werkte ik bij ASR mee aan de interne communicatie rond de verhuizing van alle medewerkers van De Amersfoortse uit Amersfoort, naar het kantoor in Utrecht. Een project waar veel emotie bij medewerkers zat, maar ook heel praktische vragen leefden. Met een gedegen opzet van interne communicatie via teamleiders, maar ook per verhuisnieuwsbrief, kaartje op de bureaus en een mooi afscheidsfeest is de verhuizing goed verlopen. Van de adviezen richting directie en hr tot het tikken en redigeren van de teksten in de nieuwsbrief: ik was op alle fronten actief.

Gebruikerscommunicatie ICT-project

Een ander mooi voorbeeld zijn de IT-verandertrajecten bij UWV en de SVB. Bij UWV kregen 19.000 medewerkers op ruim 100 locaties te maken met een nieuw windows-besturingssysteem. Bij de SVB kregen alle 4000 medewerkers een laptop met vernieuwde werkpleksoftware (en later ook Microsoft 365). Aanpassingen met nogal wat impact op de gebruikers. Vooral in organisaties waar veel zelfgebouwde en specialistische software wordt gebruikt, door net zo uiteenlopende doelgroepen (van verzekeringsarts tot werkcoach, van manager tot handhaver), lag er een grote uitdaging. Door aan de ene kant de projectleiding scherp te houden op risico’s en issues en tegelijkertijd de communicatieve helpende hand te bieden als iets technisch niet meer op te lossen was, heb ik een bijdrage kunnen leveren in deze operatie. Van gebruikershandleidingen met voor iedereen begrijpelijke instructies tot en met projectcommunicatie naar interne stakeholders. Maar vooral ook als raadgever aan programmamangement waar de 'gaten' zaten tussen technische oplossing en begrijpelijke functionaliteit voor de gebruiker. 

Zeepkistsessies en roadshows

Daarnaast heb ik bij diverse organisaties bijgedragen aan de organisatie van interne roadshows met directie, bedrijfsbijeenkomsten voor alle medewerkers of zeepkistsessies voor de afdeling communicatie. Het geeft mij enorm veel voldoening als ik zie dat collega’s meer met elkaar verbonden raken en zich als ambassadeur van hun organisatie of de verandering gaan gedragen, omdat ze wéten en begríjpen wat hun organisatie doet of waarom een bepaalde (nieuwe) strategische richting is gekozen. Bovendien werkt het delen van successen tot het verhogen van de trots van medewerkers en daarmee hun werktevredenheid.

Agile verbetert ook interne communicatie

Het werken met agile methodieken vind ik daarom ook zo fascinerend: deze manier van samenwerken vereist allereerst dat je met elkaar communiceert, in daily standups, sprint reviews of in een retrospective. En dát zorgt ervoor dat je meer begrip hebt voor elkaar en elkaars werk en beter presteert als team! Zie hiervoor ook de case agile coaching.